Εξάσκηση Zhong Yuan Qi Gong

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ- Ο George Indulen βρίσκεται στην Αθήνα και είναι διαθέσιμος για  εξάσκηση κάποιες παρασκευές. Επόμενες Παρασκευή 14 & 21 Δεκεμβρίου. Επειδή θα είναι εδώ έως το Πάσχα θα ανακοινώνονται οι εξασκήσεις που θα διευθύνει σε αυτήν την σελίδα.

συνέχεια