Πρόγραμμα εκπαιδευτών

Το πρόγραμμα εκπαιδευτών στην σχολή μας σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους ήδη υπάρχοντες μαθητές ώστε να μπορούν κάποια στιγμή να γίνουν εκπαιδευτές στο Ται τσι τσουάν και το Τσι κόνγκ. Προϋπόθεση για να συμμετέχει κανείς σε αυτό το πρόγραμμα είναι να έχει φοιτήσει τουλάχιστον  κάποια χρόνια στην σχολή μας .
Αυτό το πρόγραμμα γίνεται με μηνιαία σεμινάρια και διαρκεί όλο το διδακτικό έτος.

Jc2X3e copy

Μοιραστείτε τη σελίδα:

Comments are closed.