Θεωρία του Τσι Κονγκ 2o σεμινάριο- Κυριακή 26 Απριλίου 15.00 -18.00

Το δεύτερο σεμινάριο στην Θεωρία του Τσι Κονγκ. Αν δεν παρακολουθήσατε το πρώτο μπορείτε ακόμα να έρθετε. Στο δεύτερο σεμινάριο θα συγκεντρωθούμε να μάθουμε σε γενικές γραμμές την πορεία των μεσημβρινών- την σχέση τους με τα εσωτερικά μας όργανα, τα σημαντικά τους σημεία και πώς τα χρησιμοποιούμε στο τσι Κονγκ. Θα μάθουμε κάποια ονόματα σημείων και θα μάθουμε να τα ενεργοποιούμε. Θα μιλήσουμε και για τις λειτουργίες των οργάνων και τα κύρια τους χαρακτηριστικά ως αναφορά την ενέργεια τσι στην ΠΚΙ. Επειδή είναι πολύ υλικό θα συγκεντρωθούμε μόνο σ’ αυτό. Το κόστος του σεμιναρίου είναι 20 ευρώ για τους ενεργούς μαθητές της σχολής και 25 ευρώ για τους υπόλοιπους. Σημειώσεις και διαγράμματα θα σταλούν στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου.

Μοιραστείτε τη σελίδα:

Comments are closed.