Σάββατο 30 Μαϊου-Advanced knife

Ένα σεμινάριο όπου θα δουλέψουμε την φόρμα του προχωρημένου κυρτού σπαθιού. Για όσους το γνωρίζουν. Ανάλογα τον καιρό θα κάνουμε το σεμινάριο σε εξωτερικό χώρο στο Καβούρι. Κόστος 25 ευρώ.
Σάββατο 30 Μαϊου: 10:30 – 13:30. Θα χρειαστώ ενημέρωση για την συμμετοχή σας τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν.

Μοιραστείτε τη σελίδα:

Comments are closed.