Ται τσι & οι κύριες πολεμικές εφαρμογές στην φόρμα

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου: 11.00 – 14.00
Σε αυτό το σεμινάριο που είναι ανοιχτό σε όσους γνωρίζουν το slow set η και μεγαλύτερο μέρος του θα δουλέψουμε στις πιο κύριες πολεμικές εφαρμογές της μεγάλης φόρμας. Θα δοκιμάσουμε τις εφαρμογές μεταξύ μας και θα δούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την σωστή ενέργεια. Θα μάθουμε εφαρμογές των κινήσεων όπως το peng lu ji an, single wip, brush knee push, crane, needle to the sea bottom, κ.α. Επίσης θα γίνει και τέστινγ της δύναμης που μπορεί να μεταφέρει κανείς στον υποτιθέμενο αντίπαλο η απόκρουση μέσω των κινήσων αυτών. Συνιστάται σε μαθητές απο β έτος έως και σε πολύ προχωρημένους μαθητές. Κόστος 25 ευρώ.

Μοιραστείτε τη σελίδα:

Comments are closed.