Ται τσι 2 σεμινάρια!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1: Σάββατο 21 Μαρτίου: 10:30 – 13:30.
Εμβάθυνση στην ενέργεια του slow set και τέστινγκ των στάσεων.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2: Σάββατο 21 Μαρτίου 15:00 – 17:30.
Ται τσι: Εμβάθυνση στην θεωρία και ιστορία του. (Ανοιχτό και σε άτομα εκτός της σχολής μας).
Δύο σεμινάρια την ίδια ημέρα!
Μπορείτε να έρθετε και στα δύο η να διαλέξετε το ένα απο τα δύο.
Η πρόταση είναι να έρθετε και στα δύο ώστε να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της μελέτης της τέχνης αυτής.
Κόστος:
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 : 25 ευρώ.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 : 20 ευρώ.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 & 2 : 35 ευρώ.

Μοιραστείτε τη σελίδα:

Comments are closed.