Σεμινάριου απλού κυρτού Σάββατο 16 Φεβρουαρίου

Το Σάββατο Φεβρουαρίου στις 10.30 – 14.00 θα γίνει ένα εντατικό σεμινάριο στο απλό κυρτό σπαθί για όσους το γνωρίζουν όπου θα γίνει διόρθωση και εξάσκηση. Όσοι ενδιαφέρεστε παρακαλώ ενημερώστε έως δέκα ημέρες πριν. Το κόστος θα είναι 25 ευρώ.

Μοιραστείτε τη σελίδα:

Comments are closed.