ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ

Το Σάββατο 2 Μαρτίου 15.00 -18.00 θα διεξαχθεί το πρώτο απο τα δύο σεμινάρια με την φόρμα της βεντάλιας. Θα μάθουμε την μισή φόρμα της βεντάλιας καθώς και τεχνικές της.
Η φόρμα της βεντάλιας έχει δημιουργηθεί απο την Εύα Κόσκουμπα και έχει εγκριθεί απο τον Μάστερ της Chen Xiao Wang. Παλιά η βεντάλια χρησιμοποιείτο ως όπλο και ήταν μεταλλική. Η φόρμα περιλαμβάνει όμορφες κινήσεις με τις πολεμικές εφαρμογές του Ται τσι τσουάν.
Η ημερομηνία του δεύτερου σεμιναρίου   όπου θα ολοκληρώσουμε την φόρμα, θα αποφασιστεί αργότερα.
Πιθανές ημερομηνίες Σάββατο 6 η 20 Απριλίου .
Όποιος ενδιαφέρεται και δεν έχει βεντάλια θα πρέπει να ενημερώσει αρκετό καιρό πριν ώστε να παραγγείλουμε (χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε το αργότερο 15 Φεβρουαρίου.
Το κόστος για το κάθε σεμινάριο είναι 25 ευρώ. Θα γίνει στην σχολή μας.

Μοιραστείτε τη σελίδα:

Comments are closed.