Curriculum

 • Tai Chi Chuan

  • Slow set
  • Push Hands
  • Dong Family Fast Set
  • Knife Set ή Broadsword – simple and advanced form
  • Straight Sword
  • Fa Jin Set
  • Two Person Set
  • Hao Style (Hard Style)
  • Two sticks set

 • Qigong
  The following styles are taught per periods

   • Liangong
   • Taiji Qigong
   • Dayan or Wild Goose Qigong
   • Wei Tuo Qigong
   • Soaring Crane Qigong
   • Daoist Qigong
   • 5 Yin Organ Qigong
   • 8 Animal Qigong
   • Zhang Zhuang
   • Taiji ruler
   • Zhi neng chi gong 1st level
   • Ba Duan Jin or Eight Brocade Qigong